Cookiebeleid.

Version 1.1 • Bijgewerkt op : 27 april 2023

Cookiebeleid van PAY BY B UAB

Met dit document worden Gebruikers geïnformeerd over de technologieën die Pay by B UAB helpen om de hieronder beschreven doeleinden te bereiken. Deze technologieën maken het voor de Eigenaar mogelijk toegang te krijgen tot informatie en deze op te slaan (bijvoorbeeld door een cookie te gebruiken) of om resources te gebruiken (bijvoorbeeld via uitvoering van een script) op het apparaat van een Gebruiker tijdens interactie met Pay by B UAB.

Voor de duidelijkheid worden al deze technologieën in dit document gedefinieerd als “Trackers” - tenzij er een reden is om een onderscheid te maken.

Cookies kunnen bijvoorbeeld zowel op web- als mobiele browsers worden gebruikt. Toch zou het onjuist zijn om over Cookies te praten in de context van mobiele apps, omdat ze een browsergebaseerde Tracker zijn. Daarom wordt de term Cookies in dit document alleen gebruikt als hiermee uitsluitend dat specifieke type Tracker wordt aangeduid.

Voor bepaalde doeleinden waarvoor Trackers worden gebruikt, is mogelijk ook toestemming van de Gebruiker vereist. Wanneer toestemming is gegeven, kan deze te allen tijde worden ingetrokken door de instructies in dit document te volgen.

Pay by B UAB gebruikt Trackers die rechtstreeks door de Eigenaar worden beheerd (zogeheten “first-party” Trackers) en Trackers die diensten van een derde partij mogelijk maken (zogeheten “third-party” Trackers). Tenzij anders vermeld in dit document, hebben externe aanbieders toegang tot de Trackers die door hen worden beheerd.

De geldigheids- en vervalperioden van Cookies en andere soortgelijke Trackers kunnen variëren afhankelijk van de door de Eigenaar of de betreffende aanbieder ingestelde levensduur. Sommige verlopen na beëindiging van de browsersessie van de Gebruiker.

Gebruikers kunnen, in aanvulling op wat er in de beschrijvingen binnen elk van de onderstaande categorieën wordt vermeld, preciezere en bijgewerkte informatie vinden met betrekking tot de levensduur, evenals andere relevante informatie - zoals de aanwezigheid van andere Trackers - in het gekoppelde privacybeleid van de respectieve externe aanbieders of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van Pay by B UAB en de levering van de Dienst

Pay by B UAB gebruikt zogeheten “technische” Cookies en andere soortgelijke Trackers om activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking of levering van de Dienst.

Andere activiteiten waarbij Trackers worden gebruikt

Basisinteracties en -functionaliteiten

Pay by B UAB gebruikt Trackers om basisinteracties en -functionaliteiten mogelijk te maken, zodat Gebruikers toegang krijgen tot specifieke functies van de Dienst en de communicatie van de Gebruiker met de Eigenaar wordt vereenvoudigd.

Tagbeheer

Metingen

Pay by B UAB gebruikt Trackers om verkeer te meten en Gebruikersgedrag te analyseren met als doel de Dienst te verbeteren.

Analyse

Doelgroepbepaling en advertenties

Pay by B UAB gebruikt Trackers om gepersonaliseerde marketinginhoud te leveren op basis van Gebruikersgedrag en om advertenties te beheren, weer te geven en te volgen.

Beheer van Gebruikersdatabases

Voorkeuren beheren en toestemming geven of intrekken

Er zijn verschillende manieren om voorkeuren in verband met Trackers te beheren en om toestemming te geven en in te trekken, indien van toepassing:

Gebruikers kunnen voorkeuren met betrekking tot Trackers rechtstreeks vanuit hun eigen apparaatinstellingen beheren, bijvoorbeeld door het gebruik of de opslag van Trackers te verhinderen.

Wanneer het gebruik van Trackers op toestemming is gebaseerd, kunnen Gebruikers daarnaast deze toestemming geven of intrekken door hun voorkeuren in te stellen in de cookiemelding of door deze voorkeuren naar wens bij te werken via de betreffende widget voor toestemmingsvoorkeuren, indien beschikbaar.

Het is ook mogelijk om via betreffende browser- of apparaatfuncties eerder opgeslagen Trackers te verwijderen, inclusief Trackers die worden gebruikt om de oorspronkelijke toestemming van de Gebruiker te onthouden.

Andere Trackers in de cache van de browser kunnen worden gewist door de browsergeschiedenis te wissen.

Met betrekking tot Trackers van derden kunnen Gebruikers hun voorkeuren beheren en hun toestemming intrekken via de betreffende koppeling voor afmelding (indien aanwezig), via de methode die in het privacybeleid van de derde partij wordt vermeld, of door contact op te nemen met de derde partij.

Waar bevinden zich de Tracker-instellingen

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld op de volgende webadressen informatie vinden over het beheren van cookies in de meest gebruikte browsers:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Apple Safari

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Edge

Brave

Opera

Gebruikers kunnen ook bepaalde categorieën Trackers beheren die in mobiele apps worden gebruikt door zich af te melden via de betreffende apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen voor mobiele apparaten, of de trackinginstellingen in het algemeen. Hiervoor kunnen Gebruikers de apparaatinstellingen openen en de relevante instelling zoeken.

Afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties

Niettegenstaande het bovenstaande kunnen Gebruikers de instructies volgen van YourOnlineChoices (EU), het Network Advertising Initiative (VS) en de Digital Advertising Alliance (VS), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of andere soortgelijke diensten. Via dergelijke initiatieven kunnen Gebruikers hun trackingvoorkeuren voor de meeste reclametools selecteren. De Eigenaar raadt Gebruikers dan ook aan om, naast de informatie in dit document, gebruik te maken van deze informatiebronnen.

De Digital Advertising Alliance biedt AppChoices, een toepassing waarmee Gebruikers op interesses gebaseerde advertenties op mobiele apps kunnen beheren.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Pay by B UAB

Konstitucijos pr. 21,

Vilnius, LT-09306

Litouwen

Pay by B UAB, Konstitucijos pr. 21, Vilnius, LT-09306, Lithuania

E-mail contactpersoon Eigenaar: [support@paybyb.com](mailto: support@paybyb.com)

Het gebruik van Trackers van derden via Pay by B UAB kan niet volledig kan worden gecontroleerd door de Eigenaar. Daarom moeten alle specifieke verwijzingen naar Trackers van derden worden beschouwd als indicatief. Indien Gebruikers volledige informatie willen verkrijgen, wordt hen aangeraden het privacybeleid te raadplegen van de respectieve diensten van derden die in dit document worden vermeld.

Gezien de objectieve complexiteit van trackingtechnologieën, worden Gebruikers gestimuleerd contact op te nemen met de Eigenaar indien ze meer informatie wensen over het gebruik van dergelijke technologieën door Pay by B UAB.

Definities en juridische verwijzingen

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle informatie waarmee direct, indirect of in combinatie met andere informatie - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk is.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld via Pay by B UAB (of via diensten van derden die binnen Pay by B UAB worden gebruikt), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de Gebruikers van Pay by B UAB, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, mislukt, enzovoort), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem die door de Gebruiker worden gebruikt, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina binnen de Toepassing is besteed) en de gegevens over het gevolgde pad binnen de Toepassing met speciale verwijzing naar de volgorde waarop de pagina’s zijn bezocht, en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die Pay by B UAB gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, overeenkomt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon naar wie de Persoonsgegevens verwijzen.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die namens de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of in samenspraak met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van Pay by B UAB. Tenzij anders vermeld, is de Verwerkingsverantwoordelijke de eigenaar van Pay by B UAB.

Pay by B UAB (of deze Toepassing)

Het middel waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Dienst

De dienst die wordt geleverd door Pay by B UAB zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/in deze toepassing.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders vermeld, hebben alle verwijzingen naar de Europese Unie in dit document betrekking op alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies zijn Trackers die bestaan uit kleine datasets die in de browser van de Gebruiker worden opgeslagen.

Tracker

Tracker verwijst naar elke technologie - zoals cookies, unieke identificatoren, webbakens, ingesloten scripts, e-tags en vingerafdrukken - die het mogelijk maakt om Gebruikers te volgen, bijvoorbeeld door het verkrijgen van toegang tot of het opslaan van informatie op het apparaat van de Gebruiker.

Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder Art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op Pay by B UAB, tenzij in dit document anders wordt vermeld.