Voorwaarden.

Version 1.2 • Bijgewerkt op 27 april 2023

Overeenkomst voor betaalinitiatiediensten.

Lees deze informatie voordat u zich aanmeldt voor onze betaaldienst. Door gebruik te maken van de betaaldienst (de “Dienst”) gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Lees ook onze Privacyverklaring voor de Dienst. Hierin wordt uitgelegd hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken op basis van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Over de Dienst.

De Dienst is een dienst voor het initiëren van betalingen waarmee u rechtstreeks betalingen kunt doen vanaf de door u geselecteerde bankrekening naar de bankrekening van de verkoper aan wie u betaalt. 

Algemene voorwaarden.

Deze overeenkomst is uitsluitend van toepassing op uw gebruik van deze Dienst en is uitsluitend van toepassing op de betaling die u op dit moment verricht. De voorwaarden worden niet gewijzigd nadat u ermee akkoord bent gegaan. 

Druk deze overeenkomst af of download hem en bewaar een kopie voor uw administratie. Deze overeenkomst is van toepassing op de betaling die u nu verricht. Iedere keer dat u de Dienst gebruikt om een betaling te doen, gaan we een nieuwe overeenkomst met u aan. Op toekomstige overeenkomsten kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn.

In deze overeenkomst:

bent ’U’ de klant die de Dienst gebruikt; en

zijn ‘Wij’ PAY BY B UAB.

1. Wat is de Dienst en wat kunt u ermee doen?

1.1 De Dienst is een dienst voor het initiëren van betalingen waarmee u rechtstreeks een geldoverschrijving kunt initiëren van de door u geselecteerde bankrekening naar de rekening van de persoon aan wie u betaalt.

1.2 Voor het verlenen van de Dienst geven wij uw instructies door aan uw rekeningaanbieder middels een speciale interface (zoals een application programme interface oftewel “API”) die door die aanbieder is ingesteld. Als de speciale interface niet beschikbaar is, kunnen wij mogelijk met behulp van uw eigen inloggegevens rechtstreeks toegang krijgen tot het online rekeningportaal van de aanbieder van betaaldiensten.

1.3 Wij initiëren dan betalingen door veilig te communiceren met de relevante aanbieder van betaaldiensten en deze te instrueren om een betaling uit te voeren vanaf de door u geselecteerde rekening. De aanbieder van betaaldiensten zal de betalingen uitvoeren volgens de termijnen die u met de aanbieder bent overeengekomen.

1.4 Zodra we de betalingen hebben geïnitieerd, zullen wij:

(a) bevestigen dat de betalingen zijn geïnitieerd, tenzij we de betalingen om de een of andere reden niet kunnen initiëren (zie “Wat gebeurt er als er iets fout gaat?”); en

(b) u terugsturen naar de bevestigingspagina van de betaling.

2. Wat moet u doen?

2.1 Uw recht op toegang tot en gebruik van de Dienst is voor u persoonlijk en is niet overdraagbaar.

2.2 De informatie die u verstrekt moet correct, volledig en actueel zijn en mag geen onjuiste indruk van uw identiteit geven.

2.3 Het is u niet toegestaan de Dienst te gebruiken voor onwettige doeleinden of op een manier die niet in overeenstemming is met deze overeenkomst en u mag de Dienst uitsluitend gebruiken in verband met persoonlijke en niet-commerciële activiteiten. Het is u niet toegestaan enig deel van de Dienst aan te passen, te wijzigen, te modificeren, te kopiëren of te reverse-engineeren, of iemand anders toestaan dit te doen.

3. Wat gebeurt er als er iets fout gaat?

3.1 Wij zijn aansprakelijk jegens u voor door u geleden verlies of schade als voorzienbaar gevolg van een schending van deze overeenkomst onzerzijds, van niet-naleving van onze verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving om uw informatie te beschermen en veilig te houden en voor enig ander verlies dat of schade die niet wettelijk kan worden beperkt of uitgesloten.

3.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade voortvloeiend uit uw gebruik van de Dienst voor zover een andere van uw aanbieders van betaaldiensten verantwoordelijk is voor dat verlies of die schade.

3.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van onbevoegde toegang tot de Dienst indien:

(a) u opzettelijk of door nalatigheid niet alle redelijke voorzorgsmaatregelen hebt genomen ter bescherming van uw beveiligingsgegevens of een apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst;

(b) u ons niet op de hoogte hebt gesteld van het feit dat onbevoegden toegang hadden tot de Dienst nadat u hiervan in kennis was gesteld; of

(c) u frauduleus hebt gehandeld.

3.4 Indien u vermoedt dat een betaling vanaf een van uw rekeningen met behulp van de Dienst niet geautoriseerd of onjuist was, moet u zo spoedig mogelijk contact opnemen met de aanbieder van de rekening waarvan de betaling afkomstig is. Als wij verantwoordelijk zijn voor de ongeautoriseerde of onjuiste betaling, zullen wij dit rechtstreeks afhandelen met de rekeningaanbieder.

3.5 Mits redelijk onderbouwd, kunnen wij weigeren om de Dienst te verlenen indien:

(a) u onjuiste of onvolledige informatie verstrekt;

(b) wij uw toestemming niet ontvangen om de betaling te initiëren;

(c) wij van mening zijn dat de betaling waarschijnlijk zal mislukken (bijvoorbeeld als het saldo op de rekening vanwaar u een betaling verricht niet toereikend is);

(d) wij van mening zijn dat de betaling frauduleus of onwettig is; of

(e) de wet ons verbiedt om de Dienst te verlenen of ons verplicht om een instructie te weigeren.

4. Kost de Dienst u iets?

4.1 Nee, wij brengen geen kosten in rekening voor het gebruik van de Dienst.

5. Hoe nemen wij contact met u op?

5.1 Indien wij contact met u moeten opnemen over de Dienst, zullen wij met u communiceren via het e-mailadres dat u tijdens het gebruik van de Dienst hebt opgegeven.

6. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

6.1 U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar support@paybyb.com.

7. Gebruik van derden.

7.1 Wij kunnen onze verplichtingen onder deze overeenkomst deels of geheel uitbesteden, delegeren of toewijzen. Zo kunnen wij de technologie van een andere dienstverlener gebruiken om bij bepaalde banken toegang te krijgen tot rekeningen.

8. Bij wie kunt u een klacht indienen als u niet tevreden bent over de Dienst?

8.1 Als u een klacht hebt, neem dan contact met ons op via de bovenstaande gegevens. Binnen vijf werkdagen sturen wij u een schriftelijke bevestiging. Hierna houden wij u op de hoogte van onze voortgang totdat uw klacht is opgelost. Wij zullen er alles aan doen om het probleem op te lossen.

8.2 Als u ontevreden blijft, kunt u (i) contact opnemen met de relevante consumentenombudsman via de onderstaande contactgegevens:

• Het Europees Centrum voor de Consument (ECC-Net) (als u een consument bent). Meer informatie over ECC-Net en hoe u contact kunt opnemen, vindt u op (https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_nl).

• Directoraat-generaal Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO’s en zelfstandigen van België, te bereiken op zijn kantoor bij North Gate III, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel, België.

of (ii) uw klacht voorleggen aan de Bank van Litouwen via onderstaande contactgegevens:

Žalgirio g. 90, LT09303 Vilnius

info@lb.lt

+370 612 69200 

+370 668 77101

9. Wat moet u nog meer weten?

9.1 Alle informatie die wij aan u verstrekken en alle communicatie tussen u en ons zal in het Engels zijn.

9.2 Wij kunnen er op elk moment voor kiezen om een of meer van deze voorwaarden niet af te dwingen of ons er niet op te beroepen, maar wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment opnieuw toe te passen.

9.3 Hoewel wij geen kosten in rekening brengen voor het gebruik van de Dienst, kunnen er mogelijk andere belastingen en kosten bestaan die niet door of via ons in rekening worden gebracht (bijvoorbeeld kosten door uw rekeningaanbieder die u met hen bent overeengekomen). Wij hebben hierover geen controle.

9.4 PAY BY B UAB is een bedrijf (bedrijfsnummer: 305736742) geregistreerd in Litouwen en heeft als vestigingsadres Konstitucijos Pr. 21, Vilnius, Lt-09306, Litouwen.

9.5 Wij zijn gemachtigd en gereguleerd als betaalinstelling door de Bank van Litouwen (BOL) onder registratienummer LB002160. 

10. Op deze overeenkomst toepasselijke wetgeving

10.1 Op deze overeenkomst (en al onze zaken met u voorafgaand aan de overeenkomst) is het recht van Litouwen van toepassing.

10.2 Elk geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst zal worden behandeld door de rechtbanken van het deel van België waar u woont. U kunt er desgewenst echter altijd voor kiezen om uw geschil in Litouwen te laten behandelen.